Jak dlouho budeme žít zdraví?

Faktory, jako je kvalita a délka spánku, množství pohybu, způsob stravování anebo kontrola nežádoucích návyků, přímo ovlivňují naše fyzické i duševní zdraví. Naše chování tak ovlivňuje náš život ve 35ti procentech. Pozitivní změny v našem chování vedou ke snížení rizika celé řady onemocnění.

Mezi další faktory, které ovlivňují naše zdraví, patří genetické dispozice a prostředí, ve kterém žijeme.

Genetika a biologie ovlivňuje naše zdraví z 26 procent. Zatímco faktory, jako je kvalita vzduchu, čistota vody, chemikálie používané v zemědělství, míra městského znečištění a podobně, se podílejí na ovlivňování zdraví 7 procenty, socioekonomické faktory, jako vzdělání, ekonomický příjem, sociální status, rodičovská péče, vztahy s přáteli, kultura, tradice či víra, mají podíl na celkovém vlivu na naše zdraví 22 procent.

Ukazuje se tedy jasně, že veškerý rozvoj zdravotnictví, neustálé zdokonalování diagnostiky a léčení nemocí k tomu, abychom se dožívali vysokého věku ve zdraví, nestačí. Jeho dopad na naše zdraví představuje jen desetinu celkového dopadu všech faktorů. Významnějším faktorem ovlivňujícím délku a kvalitu našeho života je naše vlastní chování.

A když už zdraví trochu pokulhává, volte raději alternativní přístup, než léky. 3 měsíce s kúrou od českého výrobce, která tělo pročistí, dá dopořádku a nasttaví správné biologické procesy.